เซาะผ่อเหียก่อนละก่อยมาว่า

เซาะผ่อเหียก่อนละก่อยมาว่า ในภาษาเหนือ แปลว่า หาดูซะก่อนแล้วค่อยมาพูด

Leave a Reply