เซาะว่าหากิ๋น

เซาะว่าหากิ๋น ในภาษาเหนือ แปลว่า ทำมาหากิน

Leave a Reply