เซาะหาก่อบ่าป๊ะ

เซาะหาก่อบ่าป๊ะ ในภาษาเหนือ แปลว่า หาแล้วไม่เจอ

Leave a Reply