เฒ่าบ่าดอก

เฒ่าบ่าดอก เฒ่าบ่าดาย ในภาษาเหนือ แปลว่า แก่ซะเปล่า

Leave a Reply