เดวก่อปิ๊กละ

เดวก่อปิ๊กละ ในภาษาเหนือ แปลว่า เดี๋ยวก็กลับแล้ว

Leave a Reply