เดวก่อยมาจัดก๋านกำลูน

เดวก่อยมาจัดก๋านกำลูน ในภาษาเหนือ แปลว่า เดี๋ยวค่อยมาจัดการทีหลั

Leave a Reply