เดวป๊ะกั๋น

เดวป๊ะกั๋น ในภาษาเหนือ แปลว่า แล้วเจอกัน

Leave a Reply