เดิดเด๊อะเดิดเดอ

เดิดเด๊อะเดิดเดอ ในภาษาเหนือ แปลว่า เอะอะโวยวาย

Leave a Reply