เดือนออก

เดือนออก ในภาษาเหนือ แปลว่า ข้างขึ้น เช่น วันขึ้น 15 ค่ำ.. ภาษาเหนือจะเรียกว่า ..วันเดือนออก 15 ค่ำ

Leave a Reply