เดือนแฮม

เดือนแฮม ในภาษาเหนือ แปลว่า ข้างแรม เช่น แรม 3 ค่ำ.. ภาษาเหนือจะเรียกว่า ..แฮม 3 ค่ำ

Leave a Reply