เตียวไปเตียวมา

เตียวไปเตียวมา ในภาษาเหนือ แปลว่า เดินไปเดินมา

Leave a Reply