เตี้ยง

เตี้ยง ในภาษาเหนือ แปลว่า เที่ยง

Leave a Reply