เตี้ยน

เตี้ยน ในภาษาเหนือ แปลว่า เที่ยน

Leave a Reply