เต่วขายาว

เต่วขายาว ในภาษาเหนือ แปลว่า กางเกงขายาว

Leave a Reply