เต่วขาเกิ่ง

เต่วขาเกิ่ง ในภาษาเหนือ แปลว่า กางเกงขาสั้น

Leave a Reply