เต่าใดหา

ต่าใดหา ในภาษาเหนือ แปลว่า เท่าไรน๊า?

Leave a Reply