เต่าใด

เต่าใด ในภาษาเหนือ แปลว่า เท่าไร

Leave a Reply