เต้าต๋าย

เต้าต๋าย ในภาษาเหนือ แปลว่า จนตาย

Leave a Reply