เต๋กลูก

เต๋กลูก ในภาษาเหนือ แปลว่า ทำแท้ง

Leave a Reply