เต๋กเม็ก

เต๋กเม็ก ในภาษาเหนือ แปลว่า ข่มขืน

Leave a Reply