เต๋กแก

เต๋กแก ในภาษาเหนือ แปลว่า บีบแตร

Leave a Reply