เต๋าอังโล้

เต๋าอังโล้ ในภาษาเหนือ แปลว่า เตาถ่าน

Leave a Reply