เน้อเจ้า

เน้อเจ้า ในภาษาเหนือ แปลว่า นะคะ

Leave a Reply