เปอเลอะเปอเต๋อ

เปอเลอะเปอเต๋อ ในภาษาเหนือ แปลว่า มากมายก่ายกอง

Leave a Reply