เปิงเปิ้นว่า

เปิงเปิ้นว่า ในภาษาเหนือ แปลว่า เหมือนอย่างที่เขาว่า

Leave a Reply