เปิง ในภาษาเหนือ แปลว่า เหมาะ, เข้ากัน, เริ่ด

Leave a Reply