เปิ้นจะไปไหนกั๋น

เปิ้นจะไปไหนกั๋น ในภาษาเหนือ แปลว่า พวกเขาจะไปไหนกัน

Leave a Reply