เปิ้นจัดก๋านได้

เปิ้นจัดก๋านได้ ในภาษาเหนือ แปลว่า ฉันจัดการได้

Leave a Reply