เปิ้นบ่าเป็นหยัง

เปิ้นบ่าเป็นหยัง ในภาษาเหนือ แปลว่า ฉันไม่เป็นไร

Leave a Reply