เปิ้นมาขวาย

เปิ้นมาขวาย ในภาษาเหนือ แปลว่า ฉันมาสาย

Leave a Reply