เปิ้นสบายดี

เปิ้นสบายดี ในภาษาเหนือ แปลว่า ฉันสบายดี

Leave a Reply