เปิ้นฮอมต้นผ้าป่าตวย

เปิ้นฮอมต้นผ้าป่าตวย ในภาษาเหนือ แปลว่า ฉันขอสมทบผ้าป่าด้วย

Leave a Reply