เปิ้นเซ๊าะหาตั๋ว

เปิ้นเซ๊าะหาตั๋ว ในภาษาเหนือ แปลว่า ฉันตามหาเธอ

Leave a Reply