เป๋นดีอิ่นดู

เป๋นดีอิ่นดู ในภาษาเหนือ แปลว่า น่าสงสาร

Leave a Reply