เป๋นตุ่มปิ๊ด

เป๋นตุ่มปิ๊ด ในภาษาเหนือ แปลว่า มีผื่นพิษขึ้นตามตัว

Leave a Reply