เป๋นปิ

เป๋นปิ ในภาษาเหนือ แปลว่า อาการจะเป็นลม กระสับกระส่าย เมื่อหิวจัด หรือ เจอแดดจัด

Leave a Reply