เป๋นว้อ

เป๋นว้อ ในภาษาเหนือ แปลว่า เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

Leave a Reply