เป๋นหมึน

เป๋นหมึน ในภาษาเหนือ แปลว่า ผื่นลมพิษ

Leave a Reply