เป๋นห่วงเน่อ

เป๋นห่วงเน่อ ในภาษาเหนือ แปลว่า เป็นห่วงนะ

Leave a Reply