เมาก่ะแอ่ว

เมาก่ะแอ่ว ในภาษาเหนือ แปลว่า มัวแต่เที่ยว

Leave a Reply