เยี่ยวขั้น

เยี่ยวขั้น ในภาษาเหนือ แปลว่า ถ่ายปัสสาวะกระปริดกระปรอย

Leave a Reply