เยี๊ยะย่อ

เยี๊ยะย่อ ในภาษาเหนือ แปลว่า ประชด

Leave a Reply