เยี๊ยะหยังหา

เยี๊ยะหยังหา ในภาษาเหนือ แปลว่า ทำอะไรน๊า?

Leave a Reply