เย็นซุยๆ

เย็นซุยๆ ในภาษาเหนือ แปลว่า เย็นสบาย

Leave a Reply