เรื่องเต่าอี้บ่าดาย

เรื่องเต่าอี้บ่าดาย ในภาษาเหนือ แปลว่า เรื่องแค่นี้เอง

Leave a Reply