เลิกงานแล้วกา

เลิกงานแล้วกา ในภาษาเหนือ แปลว่า เลิกงานแล้วเหรอ

Leave a Reply