เลิ้วซ้าย

เลิ้วซ้าย ในภาษาเหนือ แปลว่า เลี้ยวซ้าย

Leave a Reply