เวอร์ล้ำ

เวอร์ล้ำ ในภาษาเหนือ แปลว่า เวอร์เกิน

Leave a Reply