เสียดายง่าวห่อ

เสียดายง่าวห่อ ในภาษาเหนือ แปลว่า น่าเสียดายจริงๆ

Leave a Reply