เสียดายน่อ

เสียดายน่อ ในภาษาเหนือ แปลว่า เสียดายจัง

Leave a Reply